torsdag 29 oktober 2009

Datorer till lärare

Sydsvenskan skriver en kritisk artikel om Staffanstorp kommun som köpt in datorer till sina lärare som du kan läsa här.

Skolan är nog den arbetsplats i Sverige där utvecklingen går allra långsammast. Många skolor har bara ett fåtal, gamla, slitna datorer som ska delas av en stor grupp elever. Det finns, som vanligt, inga pengar.

Som lärare är jag väldigt beroende av en dator. Jag förväntas ta in en stor mängd information varje dag, är någon i personalen borta, vilka elever är sjuka eller ska gå till tandläkare mitt under dagen, är det friluftsdag eller några andra aktiviteter som bryter schemat, ska brandlarmet testas osv. Kontakten med chefer, kollegor och föräldrar hålls också lättast via e-mail.

Varje dag producerar jag i snitt 5 datorskrivna sidor som bör sparas (minst, förmodligen är det mycket mer). Det är allt ifrån årsplaneringar, terminsplaneringar, lektionsplaneringar, uppgifter och prov till dokumentation av elever som kanske är i behov av extra hjälp, kommentarer till en examination osv. Utöver detta tillkommer mötesprotokoll, dokumentation av närvaro, provresultat, kommentarer inför "elevsamtal" mm.

De första två åren som lärare hade jag inte alltid tillgång till en dator. På en skola fanns det en dator till alla lärare och vi fick stå i kö för att använda den. De som i slutända förlorar på det här är naturligtvis eleverna, eftersom lärarens tid går åt till datorjakt och dokumentpusslande istället för lektionsplanering och utvecklande av nytt, utmanande material.

Vad jag vill säga med det här är, vilka andra yrkesgrupper som är lika beroende av dokumentation i Sverige idag har inte fungerande datorer? Tror ni att en ekonom hade accepterat att inte ha tillgång till en dator, eller en läkare, eller en journalist?


Gnäll inte över pengar som spenderas på skolan, varenda krona behövs!

Inga kommentarer: